Mesafeli Bilet Satış Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta ‘‘Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, Mall of İstanbul Sit.AVM Apt.No:7 F/374 , Başakşehir / İstanbul’’ adresinde mukim www.flyzoneturkey.com (Bundan sonra “Flyzone” olarak anılacaktır) diğer tarafta www.flyzoneturkey.com internet sitesinden bilet satın alan Tüketici (“Müşteri” olarak anılacaktır) aşağıdaki şartlar doğrultusunda işbu sözleşmeyi akdetmişlerdir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İş bu sözleşmenin konusu Müşteriye, www.flyzoneturkey.com internet sitesi üzerinden elektronik ortamda, Trambolin park  giriş ve etkinlik bileti alınmasına ilişkin olarak bilet satılması hizmeti olup; Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. KULLANIM KOŞULLARI

Müşteri, www.flyzoneturkey.com adlı internet sitesinde yer alan ‘‘ FLYZONE KULLANIM SÖZLEŞMESİ ve GÜVENLİK TALİMATLARI ” , “GİZLİLİK BEYANI”  ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ’’ başlıklı metinleri okuduğunu ve işbu kullanım koşulları,güvenlik talimatları, kişisel verilerin işlenmesi ve gizlilik maddeleri hakkında eksiksiz bilgiye sahip olduğunu işbu Sözleşme ile kabul ve beyan etmektedir.

4. SATIŞ VE HİZMETE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

4.1. Müşteri, giriş biletini internet sitesi üzerinden seçimi yaptığı takdirde fiyatını görebilecektir.

4.2. Giriş biletleri, www.flyzoneturkey.com üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

4.3. Bilet fiyatları, mevcut etkinliğe, tarihe ve saatlere göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahil olup; biletin internetten satılmasına ilişkin hizmet bedeli dahil değildir. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette www.flyzoneturkey.com ’ nin değişiklik yapma hakkı saklıdır. İnternet bilet satış hizmetine ilişkin ücrette yapılacak değişiklikleri Müşteri kabul ve beyan eder.

4.4. www.flyzoneturkey.com üzerinden satın alınmış olan giriş biletleri, yalnızca ilgili tesisten teslim alınabilir.

4.5. www.flyzoneturkey.com üzerinden seans başlamadan en fazla 30 dakika öncesine kadar giriş bileti satın alınabilir. Fakat bu durumda dahi Müşteri; seans başlangıcından en az 30 dakika öncesinde tesiste hazır bulunması gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

4.6. Gününde ve saatinde kullanılmayan giriş biletleri geçersiz olup, bilet ve hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

4.7. Müşteri, Flyzone’un belirlediği maximum bilet sayısından fazla bilet satın alamaz. Flyzone bu uygulama ile olası kötü niyetli bilet satışlarını önlemektedir. Müşteri, satın almış olduğu biletleri karaborsa yolu ile kanuna aykırı olarak satamaz.

4.8. Flyzone ile birlikte www.flyzoneturkey.com ’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, sebebi ve süresinden bağımsız olarak www.flyzoneturkey.com ’ da ortaya çıkabilecek olası hata, kusur ve ihmallerden, veya bilgi eksikliğinden ve gecikmeden dolayı meydana gelebilecek zarardan sorumlu tutulamaz. Flyzone ile birlikte www.flyzoneturkey.com ’un tüm ortakları, çalışanları ya da içerik sağlayıcıları, Müşterinin ve 3.şahısların tazminat, ceza ve sair ve her ne nam altında olursa olsun talep edecekleri alacak taleplerinden dolayı sorumluluk kabul etmez.

4.9. Alınan giriş-etkinlik biletlerine ilişkin olarak kontrol etme, muhafaza etme yükümlülüğü Müşteri aittir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinden doğan zararlardan Müşteri sorumlu olacaktır.

4.10. www.flyzoneturkey.com üzerinden giriş/etkinlik bileti alarak;

- Satın alınmış her giriş/etkinlik bileti için seçmiş olduğunuz saatte kullanımı kabul etmiş bulunuyorsunuz.

- www.flyzoneturkey.com ’ un uygun gördüğü ve/veya teknik aksaklıklar olması halinde giriş/etkinlik bileti satmayı reddetme, giriş/etkinlik biletleri satışını feshetme ya da seans saatlerini  değiştirme/iptal etme hakkının saklı olduğunu kabul etmiş bulunuyorsunuz.

- Etkinlik-giriş saatinden / seans başlangıcından en az 30 dakika öncesinde tesiste hazır bulunmanız gerektiğini kabul etmiş bulunuyorsunuz.

4.11. www.flyzoneturkey.com üzerinden satın alma işlemi yapılırken, ilgili etkinliğin belirlenen yaş sınıflandırılması ve refakatçi şartları esasına dikkat edilmelidir. Yaş sınırlamasına uygun olmayan kişilerin ve/veya refakatçi zorunluluğu olup refakatçileri bulunmayan kişilerin bileti iade/iptal edilebilir ve www.flyzoneturkey.com çalışanları ortaya çıkacak aksaklıktan sorumlu tutulamaz.

4.12. www.flyzoneturkey.com üzerinden satın alınmış olan giriş/etkinlik biletlerinin, iade, iptal veya değişimi işbu Sözleşmede belirlenen şartlar doğrultusunda film/etkinlik seansına 24 saat kalana kadar  www.flyzoneturkey.com adresinden veya belirtilen usullerde yapılabilir.

5. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili etkinlik/giriş seansının başlamasına 24  saatten fazla zaman kalması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde www.flyzoneturkey.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya www.flyzoneturkey.com ’ un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.

6. DİĞER HÜKÜMLER

6.1. Bilet satışına ilişkin bilgiler Flyzone tarafından kayıt altında tutulacak ve herhangi bir uyuşmazlık halinde yapılan satışa ilişkin kayıtlar ilgili kurum ve kuruluşlara sunulacaktır.

6.2. Flyzone sahibi olduğu internet sitesinde oluşabilecek dizgi ve sistem hatalarından kaynaklanan fiyat ve içerik hatalarından sorumlu değildir.

6.3. Müşteri, siteyi kullanımı sırasında işbu Sözleşme ve Kullanım Koşulları ile sitede yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde yapılan açıklamalara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini aksi halde bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. İHTİLAF HALLİ

İş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Müşteri’nin hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK

İş bu sözleşmenin kabul edilerek onaylanması ve internet sitesi üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi ile birlikte Müşteri, iş bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacak ve iş bu sözleşme yürürlüğe girecektir.

Müşteri, sözleşme konusu hizmetin nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, sözleşmeden cayma hakkı ve sözleşmenin getirdiği tüm hak ve yükümlülükler konusunda doğru ve eksiksiz olarak bilgi sahibi olduğunu herhangi bir itirazı olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA AİT BİLGİLER

UNVAN

:

AVRUPA EĞLENCE ANONİM ŞİRKETİ

VERGİ NUMARASI

TİCARET SİCİL NO              

:

 

:

İKİTELLİ V.D – 106 107 7693

 

1411591 - 5

E-POSTA

:

info@flyzoneturkey.com

 

ADRES

:

Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı, Mall of  İstanbul Sit.AVM Apt.No:7 F/374 , Başakşehir / İstanbul

2. SÖZLEŞME KONUSU HİZMETİN NİTELİKLERİ

Biletin internet sitesi üzerinden satın alınması esnasında fiyatı sitede görülecektir. Bu bedele tüm harç ve vergiler dahildir.

Giriş/etkinlik biletleri, Flyzone üzerinden yalnızca banka kartı veya kredi kartı ile satın alınabilir. Müşteri, internet üzerinden bilet satın alması halinde kendisine ödeme yapmak üzere, tercih etmesi için kredi kartı veya banka kartı seçenekleri sunulacaktır. Müşteri, bu kredi kartı veya banka kartı seçeneğinden kendisine uygun olanı tercih edecek işlemini tamamlayacaktır.

Bilet fiyatları, etkinliğe, tarihe ve saate göre değişiklik arzedebilir. Bilet fiyatlarında bahse konu değişikliği Müşteri kabul ve beyan eder. Bilet fiyatlarına tüm vergi ve harçlar dahildir.

www.flyzoneturkey.com tarafından işlem goren her bilet için, www.flyzoneturkey.com tarafından belirlenen bir hizmet bedeli alınmaktadır. www.flyzoneturkey.com üzerinden seans başlamadan en fazla 30 dakika öncesine kadar sinema bileti satın alınabilir. Müşteri seans başlangıcından en az 30 dakika öncesinde tesiste hazır bulunması gerektiğini bilmekte ve kabul etmektedir.

Gününde ve saatinde kullanılmayan sinema biletleri geçersiz olup, hizmet bedeli iadesi ve/veya değişikliği yapılması mümkün değildir.

3. CAYMA HAKKI

Müşteri, iş bu sözleşmenin akdedildiği tarihten itibaren yedi gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Müşterinin cayma hakkını kullanabilmesi için satın almış olduğu hizmeti hiçbir şekilde kullanmamış olması ve/veya cayma hakkı süresi olan 7 günlük süreyi aşmamak kaydıyla ilgili giriş/etkinlik seansın başlamasına en az 24 saat olması gerekmektedir, aksi halde cayma hakkı geçersiz olacaktır. Müşterinin cayma hakkını süresi içerisinde ve usulüne uygun kullanması halinde www.flyzoneturkey.com cayma hakkı bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç on gün içerisinde almış olduğu bilete ilişkin bedeli Müşteriye iade edecektir. Müşteri, cayma hakkı kullanımını yazılı olarak yapacak veya www.flyzoneturkey.com ’ un belirtilen iletişim formuna veya e posta adresine bildirerek gerçekleştirecektir.İadelerde, internet satış hizmet bedeli, iade edilmemektedir.

4. YETKİLİ MAHKEME

Müşteri, iş bu sözleşmenin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusunda başvurularını Bakanlık tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmet satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne yapacaktır.

İş bu ön bilgilendirme formu elektronik ortamda Müşteri tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

Müşteri, ön bilgilendirme formunda belirtilen maddeleri okuduğunu, kabul ettiğini ve herhangi bir itirazının olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.